Одеський державний університет інтелектуальних технологій і зв'язку

Телефон
+380(48)705-02-72 - для довідок
Будь ласка, скажіть, що дізналися номер на сайті 048.ua
Телефон
+380(48)705-04-11 - приймальна комісія, +380(48)705-04-13 - приймальна комісія
Вихідний
Закрито

Фотоальбоми (1)

Новини та статті

Одним з найважливіших переваг навчання в ДУІТЗ можна вважати не тільки здатність отримувати високоякісну освіту європейського зразка, а й можливість...
30 січня

Інформація про компанію

Вищі навчальні заклади
університет
Про нас
ДУІТЗ - навчання за сучасними програмами: від логістики до кібербезпеки Один з провідних університетів України пропонує абітурієнтам скористатися сучасними програмами навчання на одному з 4-х факультетів в 2024 навчальному році. Вже зараз Ви можете розглядати для себе спеціальність, яка дозволить отримати роботу в сфері інформаційних технологій, кібербезпеки, радіотехніки, робототехніки, телекомунікацій, бізнесу або автоматизації та метрології. Професійний колектив педагогів, інноваційні підходи до навчання студентів, можливість співпрацювати безпосередньо з українським бізнесом - це далеко не весь перелік переваг, які Ви зможете отримати, вступаючи до Державного університету інтелек...

ДУІТЗ - навчання за сучасними програмами: від логістики до кібербезпеки

Один з провідних університетів України пропонує абітурієнтам скористатися сучасними програмами навчання на одному з 4-х факультетів в 2024 навчальному році. Вже зараз Ви можете розглядати для себе спеціальність, яка дозволить отримати роботу в сфері інформаційних технологій, кібербезпеки, радіотехніки, робототехніки, телекомунікацій, бізнесу або автоматизації та метрології. Професійний колектив педагогів, інноваційні підходи до навчання студентів, можливість співпрацювати безпосередньо з українським бізнесом - це далеко не весь перелік переваг, які Ви зможете отримати, вступаючи до Державного університету інтелектуальних технологій зв'язку в місті Одеса.

Познайомитися з усіма освітніми програмами, записатися на підготовчі курси або дізнатися більше про варіанти навчання в ДУІТЗ Ви можете просто зараз, прийшовши на офіційний сайт за посиланням https://suitt.edu.ua.

Перелік освітніх програм та особливості навчання в ДУІТЗ

Державний університет інтелектуальних технологій та зв'язку представляє собою провідний виш, який надає якісну освіту та гарантує високий рівень викладання. Обираючи для себе один з 4-х факультетів, Ви зможете навчатися за наступними спеціальностями:

 • Кібербезпека.
 • Комп'ютерні технології.
 • Програмне забезпечення.
 • Системи та технології.
 • Комунікації та радіотехніка.
 • Електроніка.
 • Інформаційно-вимірювальна техніка.
 • Педагогічні науки.
 • Економіка
 • Публічне управління та адміністрування (ПУА).
 • Маркетинг
 • Менеджмент.

Насправді перелік спеціальностей, за якими Ви можете проходити навчання досить великий і з ним в повному об'ємі Ви можете ознайомитися на офіційному сайті університету. Особливістю цього навчального закладу є не тільки високий професіоналізм педагогічного складу, а й виключний підхід до формування освітянського процесу - тут створені всі умови для того, аби студенти змогли досягти великих успіхів та отримати максимум практичних знань, які будуть використовуватися після закінчення навчання.

На відміну від багатьох теоретичних програм тут Ви зможете проходити виключно ті предмети та дисципліни, які дійсно дозволять Вам покращити фахові знання, стати спеціалістом з великим базисом та працювати в обраній сфері ефективно, не тільки заробляючи достатньо, а й роблячи великий вклад у бізнес-середовище та державне управління в Україні як таке.

На базі Державного університету інтелектуальних технологій зв'язку Ви можете проходити освіту після школи, а також після отримання технічної освіти в коледжі, або отримувати освіту за ступенем Магістра. Університет також пропонує навчання особам з особливими потребами і детальніше з цим направленням Ви також можете ознайомитися на офіційному сайті. Для того, аби абітурієнти мали змогу отримати якомога більше корисної інформації для вступу в виш на сайті запропонована максимально розгорнута інформація стосовно рейтингових списків, вартості навчання, нормативно-правової бази, реєстрації курсів та відомостей про освітні програми.

Як правильно обирати факультет і направлення навчання для себе?

Державний університет інформаційних технологій та зв'язку пропонує абітурієнтам навчання за дуже популярними направленнями, які дозволяють працювати в найрізноманітніших секторах економіки, в тому числі і в державному секторі. Враховуючи велику ступінь технологізації сучасного бізнесу та управління, неможливо собі уявити галузь, яка б не потребувала компетентних фахівців з телерадіокомунікації та кібербезпеки. Саме тому велику увагу фахівці приділяють саме направленням, які стосуються технологічних сфер і галузей економіки, адже завдяки навчанню на факультетах з кібербезпеки та інформаційних технологій, Ви можете отримати посаду, яка передбачатиме роботу в будь-яких компаніях та агенціях, що потребують фахівців ,здатних сформувати надійну систему безпеки для власних даних та захисту персональної інформації клієнтів, контрагентів, партнерів.

На сьогоднішній день IT-технології як такі стали одними з найбільш популярних для вивчення молодими спеціалістами, ба більше, через постійну модернізацію цього направлення потреба в фахівцях не просто не зменшується, а вона стрімко зростає. Якщо для Вас важливо отримати високооплачувану роботу, яка дійсно гарантуватиме здатність працювати за фахом та отримувати при цьому змогу реалізувати власний потенціал, IT-технології будуть ідеальним варіантом саме для Вас. В той же час, завдяки широкому асортименту спеціальностей з цього направлення в ДУІТЗ, Ви зможете обрати для себе той напрямок, який буде більшою мірою, відповідати Вашим власним очікуванням та побажанням.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ГУИТЗ - обучение по современным программам: от логистики до кибербезопасности

Один из ведущих университетов Украины предлагает абитуриентам воспользоваться современными программами обучения на одном из 4-х факультетов в 2024 учебном году. Уже сейчас Вы можете рассматривать для себя специальность, которая позволит получить работу в сфере информационных технологий, кибербезопасности, радиотехники, робототехники, телекоммуникаций, бизнеса или автоматизации и метрологии. Профессиональный коллектив педагогов, инновационные подходы к обучению студентов, возможность сотрудничать непосредственно с украинским бизнесом - это далеко не весь перечень преимуществ, которые Вы сможете получить, поступая в Государственный университет интеллектуальных технологий связи в городе Одесса.

Познакомиться со всеми образовательными программами, записаться на подготовительные курсы или узнать больше о вариантах обучения в ГУИТС Вы можете прямо сейчас, придя на официальный сайт по ссылке https://suitt.edu.ua.

Перечень образовательных программ и особенности обучения в ГУИТС

Государственный университет интеллектуальных технологий и связи представляет собой ведущий вуз, который предоставляет качественное образование и гарантирует высокий уровень преподавания. Выбирая для себя один из 4-х факультетов, Вы сможете учиться по следующим специальностям:

 •  Кибербезопасность.
 •  Компьютерные технологии.
 •  Программное обеспечение.
 •  Системы и технологии.
 •  Коммуникации и радиотехника.
 •  Электроника.
 •  Информационно-измерительная техника.
 •  Педагогические науки.
 •  Экономика
 •  Публичное управление и администрирование (ПУА).
 •  Маркетинг.
 •  Менеджмент.

На самом деле перечень специальностей, по которым Вы можете проходить обучение достаточно большой и с ним в полном объеме Вы можете ознакомиться на официальном сайте университета. Особенностью этого учебного заведения является не только высокий профессионализм педагогического состава, но и исключительный подход к формированию образовательного процесса - здесь созданы все условия для того, чтобы студенты смогли достичь больших успехов и получить максимум практических знаний, которые будут использоваться после окончания обучения.

В отличие от многих теоретических программ здесь Вы сможете проходить исключительно те предметы и дисциплины, которые действительно позволят Вам улучшить профессиональные знания, стать специалистом с большим базисом и работать в выбранной сфере эффективно, не только зарабатывая достаточно, но и делая большой вклад в бизнес-среду и государственное управление в Украине как таковое.

На базе Государственного университета интеллектуальных технологий связи Вы можете проходить образование после школы, а также после получения технического образования в колледже, или получать образование по степени Магистра. Университет также предлагает обучение лицам с особыми потребностями и подробнее с этим направлением Вы также можете ознакомиться на официальном сайте. Для того, чтобы абитуриенты имели возможность получить как можно больше полезной информации для поступления в вуз на сайте предложена максимально развернутая информация относительно рейтинговых списков, стоимости обучения, нормативно-правовой базы, регистрации курсов и сведений об образовательных программах.

Как правильно выбирать факультет и направление обучения для себя?

Государственный университет информационных технологий и связи предлагает абитуриентам обучение по очень популярным направлениям, которые позволяют работать в самых разных секторах экономики, в том числе и в государственном секторе. Учитывая большую степень технологизации современного бизнеса и управления, невозможно себе представить отрасль, которая бы не нуждалась в компетентных специалистах по телерадиокоммуникации и кибербезопасности. Именно поэтому большое внимание специалисты уделяют именно направлениям, которые касаются технологических сфер и отраслей экономики, ведь благодаря обучению на факультетах по кибербезопасности и информационных технологий, Вы можете получить должность, которая будет предусматривать работу в любых компаниях и агентствах, требующих специалистов, способных сформировать надежную систему безопасности для собственных данных и защиты персональной информации клиентов, контрагентов, партнеров.

На сегодняшний день IT-технологии как таковые стали одними из самых популярных для изучения молодыми специалистами, более того, из-за постоянной модернизации этого направления потребность в специалистах не просто не уменьшается, а она стремительно растет. Если для Вас важно получить высокооплачиваемую работу, которая действительно будет гарантировать способность работать по специальности и получать при этом возможность реализовать собственный потенциал, IT-технологии будут идеальным вариантом именно для Вас. В то же время, благодаря широкому ассортименту специальностей по этому направлению в ГУИТЗ, Вы сможете выбрать для себя то направление, которое будет в большей степени, соответствовать Вашим собственным ожиданиям и пожеланиям.

Не только высокий уровень качества образования, но и возможность напрямую сотрудничать с бизнесом в Украине

Одним из важнейших преимуществ обучения в ГУИТС можно считать не только способность получать высококачественное образование европейского образца, но и возможность работать непосредственно с лучшим бизнесом, представленным в Украине. Выпускники ГУИТЗ могут получить предложения непосредственно от стейкхолдеров, с которыми сотрудничает вуз на постоянной основе. Именно этот ИТ-университет можно считать одним из лучших в Украине из-за множества преимуществ, которые он предоставляет как украинским предпринимателям, так и абитуриентам.

Специалисты по логистике, стандартизации, метрологии, киберпсихологии, телекоммуникаций менеджмента маркетинга и государственного управления здесь смогут получать высокий уровень знаний, при этом учась в дружеской атмосфере, которая способствует улучшению собственных навыков и самореализации. Для того, чтобы улучшать уровень предоставления услуг и предлагать студентам лучшие образовательные программы, SUITT ведут международное сотрудничество с различными специалистами и предпринимателями, что в свою очередь обеспечивает способность педагогов оставаться на высоком профессиональном уровне.

 

 

12 дуже добре
(8 оцінок)
Високі оцінки користувачів за Відповідність товару/послуги опису
628 переглядів у травні
2 людини рекомендують
Авторизуйтесь ,
щоб оцінити і порекомендувати
Наше відео
Ще відео
Файли
Розміщення на мапі міста

Відгуки

Відгук - це думка або оцінка людей, які бажають передати досвід або враження іншим користувачам нашого сайту з обов'язковою аргументацією залишеного відгука. Це допоможе багатьом прийняти правильне рішення. Коментарі призначені для спілкування та обговорення, а також для роз'яснення питань, що цікавлять.

Не дозволяється: використання ненормативної лексики, погроз або образ; безпосереднє порівняння з іншими конкуруючими компаніями; безпідставні заяви, що ображають діяльність компанії і / або її послуги; розміщення посилань на сторонні інтернет-ресурси; реклама та самореклама.

Введіть email:
Ваш e-mail не відображатиметься на сайті
або для написання відгуку
Обслуговування
0/12
Якість послуг
0/12
Ціна
0/12
Відповідність товару/послуги опису
0/12
Відгук:

Завантажити фото: